יום עבודה

כחניכים בכפר נוער חקלאי התלמידים לוקחים חלק אחת לשבוע ביום העבודה. במהלכו הם מפעילים את הכפר כולו, החל במשק החקלאי, החי והצומח, דרך בישול ונקיון בחדר האוכל בו סועדים כלל התלמידים ארוחה חמה וכלה בנקיון הכיתות בהן הם לומדים. דרך העבודה התלמידים לומדים אחריות, עצמאות, התמדה ושיתוף פעולה. ענפי העבודה השונים מהווים חלק מהתכנית הפדגוגית של בית הספר.