זיו שחם

רכז פדגוגי חט"ב, רכז הערכה ומדידה, אחראי מערכת.
And in the end, the love you take is equal to the love you make.
רכז פדגוגי חט"ב, רכז הערכה ומדידה, אחראי מערכת.