הצוות שלנו

הנהלת הכפר

הנהלת בית הספר

מזכירות בית הספר

צוות בית הספר

אמיר רביד

מחנך, רכז שכבה, מורה לאזרחות והסטוריה

ענת שטיין

מחנכת, רכזת חברתית חט"ע, מורה להיסטוריה

הנהלת הפנימייה

צוות הטיפול

צוות הדרכה

צוות המשק החקלאי

פנימייה

צוות עובדי הכפר