עדן שפירא בנסאדון

"מורה לחינוך מיוחד וספרות, בוגרת תואר ראשון בסמינר הקיבוצים.
מחנכת ז'4 ורכזת שילוב בחט"ב
"מורה לחינוך מיוחד וספרות, בוגרת תואר ראשון בסמינר הקיבוצים.