שני שפילמן הירשברג

מורה לאנגלית / רכזת חברתית חטב / רכזת קיימות
Be the change you want to happen