מרק רחלין

מורה להיסטוריה, מחנך, רכז פרוייקט נעל״ה בכפר.
Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space.