חגי כספי

מחנך ורכז מקצוע
אדם צובר זכרונות כמו נמלים.