תמר יהונתן

מחנכת, מורה למתמטיקה ורכזת הכלה והשתלבות
נצור אהבה בדרכך