ענבל טל

אשת חינוך, מורה למדעים בחט"ב ולביולוגיה בתיכון, רכזת שכבה
גם טיפה לא חוצבת בסלע מכוח עוצמתה אלא מכוח התמדתה
אשת חינוך, מורה למדעים בחט"ב ולביולוגיה בתיכון, רכזת שכבה