אור אלדן בומץ'

רכזת מגמת חקלאות
הזרעים של היום הם פרחי המחר