מרכז למידה

מרכז למידה-
מרכז הלמידה היינו עבור חניכי הפנימייה בלבד ופעיל בימים א-ה 15:30-22:00.
כחלק מפעילות המרכז ניתנים לחניכי הפנימייה שיעורי עזר במקצועות השונים במטרה לצמצם פערים לימודיים.
לכל חניך מותאמת תכנית לימודים אישית על פי צרכיו – התוכנית נבנית בשיתוף פעולה של התלמיד/ה ,צוות בית הספר, צוות הפנימייה וביידוע ההורים.
כמו כן במרכז הלמידה עומדים לרשות החניכים מחשבים והוא מאויש על ידי איש צוות לאורך כל שעות הפעילות הרשומות