הדרך של הכפר

ערכי הליבה שלנו המתוארים ב"דרך של הכפר" משקפים את התועלת הייחודית שיש לחניכים ב"כפר הנוער אלוני יצחק"